คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ สร้างโรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ Home ครู KSU ยกระดับสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่  ๒๒,๒๓,๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ “Home ครู KSU”  โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้ออกให้บริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย อีกทั้งเป็นการพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายให้เป็นเลิศ ทางวิชาการ ยกระดับสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 

[ngg src=”galleries” ids=”57″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin