Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะศิลปศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุไทยในศตวรรษที่ 21 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ชัยโคกศรี ตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากนายถาวร ภูสมสาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกศรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนสูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี จำนวน 45 คน  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย

1)ผศ.พรพิมล พิมพ์แก้ว
2) ผศ.ทรงเกียรติ ซาตัน
3) ผศ.ดร.ประวิชญา ณัฎฐากรกุล
4) อ.โสภณ มูลหา
5) อ.ปรีชา ทับสมบัติ
6) อ.ดร.อ๊อต โนนกระยอม
7) อ.พรพิทักษ์ เห็มยาสัตย์

[ngg src=”galleries” ids=”55,56″ display=”basic_thumbnail”]

 

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin