Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสานต่อ

โครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดาวเด่น ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ทั้งสองหน่วยงานยังคงร่วมมือทำงานเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทผ้าและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 กลุ่มครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกอำเภอ 

[ngg src=”galleries” ids=”54″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin