มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนา เดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดสัมมนารณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

          วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กว่า 100 คน ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมีการถือป้ายข้อความเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ใน แนะนำวิธีกาบัตรเลือกตั้ง รณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ขบวนเดินรณรงค์ไปรอบตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ประจำปี 2562 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) พร้อมทั้ง แจกแผ่นพับใบปลิวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ 2 ข้างทาง ที่ขบวนรณรงค์ผ่านด้วย

           วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เวลา 09.00 น. นายพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยมี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กว่า 300 คน ร่วมสัมมนาและร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการเลือกตั้ง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวัชระ สีสาร วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และการบรรยายเรื่องการเลือกตั้ง จากอาจารย์เกริกไกร นรภาร รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          หลังจากนั้นได้ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมีการถือป้ายข้อความเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แนะนำวิธีกาบัตรเลือกตั้ง รณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ขบวนเดินรณรงค์ไปบริเวณตัวอำเภอนามน เทศบาลตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้ง แจกแผ่นพับใบปลิวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ 2 ข้างทาง ที่ขบวนรณรงค์ผ่านด้วย

          ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้รับผิดชอบโครงการรณรงค์เลือกตั้ง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัมมนา เดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เล็งเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ์ หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตร และมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศและเพื่อการคงอยู่ของระบบประชาธิปไตยโดยอำนาจเป็นของประชาชนทุกๆ คน

[ngg src=”galleries” ids=”49″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin