เชิญร่วมฟังโสเหล่ พลังภาพยนตร์ในการนำ SoftPower อีสานสู่สากล พร้อมชม เทศกาลหนังกลางแปลงมอน้ำดำ ณ ลานหน้าอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ ม.กาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ ณ ลานหน้าอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  คณะศิลปศาสตร์และศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เชินชวนทุกท่านมา ฟังโสเหล่ พลังภาพยนตร์ในการนำ SoftPower อีสานสู่สากล  พร้อมมาร่วมเบิ่งหนังกลางแปลง ภาพยนตร์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เรื่อง THE MAGIC SEEDS มหัศจรรย์เมล็ดพันธ์เหนือมิติ ภาพยนตร์รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เรื่อง อุ่น ผ้า ทอ รัก (อำนวยการผลิตโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอแพราวากาฬสินธุ์) พร้อมชมภาพยนตร์สั้นผลงานนักศึกษา ไทย – ลาว จากโครงการค่ายหนังกลางคลอง แม่กลองที่รัก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  งานเริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป รับฟังการเสวนา   พลังภาพยนตร์ในการนำ SoftPower อีสานสู่สากล วิทยากรร่วมเสวนา ผศ.ดร.ปรีชา สาคร  นักวิชาการด้านภาพยนตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.สิริวิวัฒน์  ละตา นักวิชาการด้านภาพยนตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วีรพล  คำสุวรรณ  ผู้กำกับภาพยนตร์อีสาน ชวนคุยโดย  อ.ธีรนันท์  ขันตี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายในงานมีป็อบคอร์นแจกฟรี ระหว่างการชมภาพยนตร์  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  สาขานิเทศศาสตร์ (สื่อดิจิทัลคอนเทนต์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อ.ธีรนันท์  ขันตี  เบอร์ 086 – 7935662

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #มกส

#KSU #KalasinUniversity

#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin