Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ 2567 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และร่วมหารือกับผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ภาพ: วีรพล คำสุวรรณ/ ข่าว: วินัย ชุ่มอภัย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin