natthapol

ข่าวมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรแกนนำพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง CLC รุ่นที่ 3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย

อ่านต่อ »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

อ่านต่อ »