บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี และนางปฏิมา บุษราคัม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 โดย ทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ที่อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ และพื้นที่นามน อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส

#KSU

#KalasinUniversity

#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin