Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวอำนวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย โดยมี ปราชญ์ชาวบ้านและปราชญ์หมอลำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2567 เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นศิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน การแต่งกายผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก กิจกรรมภายในงาน มีการพิธีมอบเกียรติบัตร และผ้าขาวม้าแด่ปราชญ์ชาวบ้านและปราชญ์หมอลำทำนองกาฬสินธุ์ สรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร คณาจารย์/ปราชญ์ชาวบ้านและปราชญ์หมอลำ ทำนองกาฬสินธุ์ผู้มีอุปการคุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และร่วมชมการแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ของสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin