ม.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเตุทางถนน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร.มูลนิธิ อสม. คุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว : ณัฐพล วารินทร์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin