มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมสรุปผลการหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย ประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดย นายประสพสุข ทาเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมหารือขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาร่วมกันสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin