ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดหนองน้ำสาธารณะ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หนองยาง บ้านดงสวาง หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบหนองยาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ทรงทำนุบำรุงและรักษาความเป็นชาติอธิปไตย พระองค์ทรงสละเงินถุงแดง ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin