ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว มุ่งการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว มุ่งการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ นายวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขงไทย-ลาว ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงของไทยและลาว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นต่อกันในอนาคต โดยนักศึกษาได้ร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 ชุดการแสดง ดังนี้ การบรรเลงแคนวง การแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ การแสดงฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์ และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทกาฬสินธุ์

ภาพข่าว : นายวิทธวัฒน์ ฤทธิ์รุ่ง

ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin