ทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ วิจัยการเลี้ยงหงส์ดำ (Black swan) โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

          วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการวิจัยการเลี้ยงหงส์ดำ (Black swan) ในพื้นที่ลุ่มน้ำของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ เพื่อพัฒนาเป็นแห่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.จิระนันท์ อินทรีย์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และความสำคัญของโครงการฯ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

[ngg src=”galleries” ids=”30″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin