สำนักงานอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ KM งานคลัง ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ งานคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ KM เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี นางปฏิมา บุษราคัม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดการ KM ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานการจัดการความรู้ ทบทวนเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน รวมถึงการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยเพื่อการบริหารต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส.

#KSU#KalasinUniversity

#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin