ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส จัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ผ้าไหมฝั่งเศสและผ้าไหมจากภาคอีสาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสองดินแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและภาคอีสานของไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ณ สุนทรียสถาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ คุณมาร์ค ลาวัล (Mr. Marc Laval) นายกสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส – ศูนย์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Terres d’Isan et de France – Cercle d’échangs culturels) คุณเซบาสเตียน มูรา และ คุณกาแอล มูรา (Mr.Sébastien Moura, Mrs. Gaëlle Moura) เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม เมืองโตลิญอง (Taulignan) ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสร่วมจัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ผ้าไหมผรั่งเศสและผ้าไหมจากภาคอีสาน โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมแดนอีสานและฝรั่งเศส การจัดนิทรรศใรครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสองดินแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและภาคอีสานของไทย โดยนิทรรศเปิดให้ชม ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 6 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30-20.00 น. ณ สุนทรียสถาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง (ติดประตูฝั่งหลังศาลากลางจังหวัด)

ภาพข่าว : วิทธวัฒน์ ฤทธิ์รุ่ง

ข่าว : หงษ์ฟ้า คำยศ

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin