Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2567ในการนี้ ทีมกลองยาวอีสานนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ณ โคราชฮอลล์ 2 และลานกิจกรรมหน้าฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อีกด้วย ขอบคุณภาพข่าว : วิทธวัฒน์ ฤทธิ์รุ่งข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร#งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา#ศิลปอุดม#ศิลป์อุดม

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin