สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ บริการวิชาการ ด้านการเมืองการปกครองและประชาธิปไตยแก่ผู้ต้องขัง ครั้งที่2 ณ เรือนจำจ.กาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกบริการวิชาการ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเมือง การปกครองและประชาธิปไตยแก่ผู้ต้องขัง ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ วันดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการฯโดยอาจารย์ณภัทร สร้อยจิต หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากนายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยายเรื่องการเมืองการปกครองและการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย,เสวนาวิชาการ เรื่องสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย โดยอาจารย์ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว และอาจารย์อัครเจตน์ ชัยภูมิ, บรรยายพิเศษเรื่องธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพระมหาวัฒนวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอนุเขตตาราม

[ngg src=”galleries” ids=”28″ display=”basic_thumbnail”]

 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin