Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาสร้างแนวกันไฟป่า ทำความสะอาดบริเวณวัดพุทธาวาสภูสิงห์ โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจิตอาสาได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ตัดหญ้าทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างแนวกันไฟป่าที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์.ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin