ศูนย์ทดสอบทางภาษา ม.กาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน CEFR (TOEFL Junior) ได้คะแนนในระดับที่สูง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาตรา สหัสทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ที่เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบมาตรฐาน CEFR (TOEFL Junior) ได้คะแนนในระดับที่สูง พร้อมกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยังได้มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน โรงเรียนอนุกูลนารี และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคตสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยมีตัวแทนของคณะครูทั้ง 2 โรงเรียน เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ และผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin