คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดตลาดนัดส่งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการฯและโครงการ EDI Fair 2024 คาดหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น.โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการฯและโครงการ EDI Fair 2024 พร้อมรับฟังคำกล่าวรายงานการดำเนินงานจาก นายอนุกูล ณะรักมาก นายกสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งโครงการฯได้กำหนดจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน และลงมือปฏิบัติงานจริง และส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา ตลอดจนเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin