ศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร : การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคาร 13 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร : การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา นรโภค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การอบรมในครั้งนี้รับเกียรติจาก อาจารย์ธานินทร์ สันคะนุช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 (อพ.สธ.) เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนพรรณไม้ในท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถิ่น และทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ ในท้องถิ่น รวมถึงการรวบรวมข้อมูล 9 ใบงาน และบันทึกสู่ฐานข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีบุคลากรจากโรงเรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin