นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คว้ารางวัลในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ณ มทร.อีสาน วข.สกลนคร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คว้ารางวัลชนะเลิศในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ณ มทร.อีสาน วข.สกลนคร แข่งขันทักษะทางวิชาการ
******************************
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แสดงความยินดีและให้โอวาท แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในการคว้ารางวัลในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ณ มทร.อีสาน วข.สกลนคร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ อาจารย์ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร ดร.ฐิติมา นรโภค ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 1.ตอบคำถามวิชาการสัตวศาสตร์ 2.ฟาดแส้ลีลา 3.ฟาดแส้ทำลายเป้า
รองชนะเลิศอันดับ 1 การเรียกชื่อวัตถุดิบ
รองชนะเลิศอันดับ 2 การคล้องและล้มวัว และการฟาดแส้ลีลา

[ngg src=”galleries” ids=”27″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin