ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนำโดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม โดยคณะฯ ได้รับฟังข้อมูลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ด้านการอุดมศึกษาของ ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin