Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล “ต้นแบบระดับทอง” ผ่านเข้ารอบสู่ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น และขอแสดงความยินดีกับทุกเครือข่ายของชมรมที่ผ่านการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 เข้ารอบสู่ระดับประเทศต่อไป🙏❤#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด#โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด#ทูบีนัมเบอร์วันมอน้ำดำ#TOBENUMBREONE

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin