Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุกูลนารี จัดอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL Junior) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการพิเศษฯ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุกูลนารี จัดโครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL Junior) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการพิเศษฯ (SMART, SMTE, LMS) โดยมีวิทยากรให้ความรู้ อาจารย์โจนาทาน วารี อาจารย์เจค โจชัว คาเชโร และอาจารย์ศุภควัฒ ทาทอง กำหนดการในระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุกูลนารี เข้าร่วมจำนวน 335 คนการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการวัดระดับทางภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อที่จะได้วางแผนจัดการการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับทางภาษา และผ่านทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL Junior) #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin