Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นำโดยรองศาตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานจัดโครงการสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และนำไปถวาย ณ วัดเศวตวันวนาราม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

[ngg src=”galleries” ids=”26″ display=”basic_thumbnail”]

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin