มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ประชุมหารือการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมยุทธ์ศาสตร์ ชั้น 4 ตึกสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ โดย นายประสพสุข ทาเวียง ร่วมประชุมหารือการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการทดสอบ#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin