ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2567 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องเมฆพยับหมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษา และผู้ประกอบการชุมชน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2567 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากผู้บริหารธนาคารออมสิน โดย คุณอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยภาคเขตกาฬสินธุ์ คุณเครือมาศ แสนคำ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโลตัส กาฬสินธุ์ คุณวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค11 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2567#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin