คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี เยี่ยมชมนิทรรศการ “กาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร (ตลาดริมน้ำปาว) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี เยี่ยมชมนิทรรศการ “กาฬสินธุ์เมืองแห่งการเรียนรู้” “กะสินฮุ่งเฮือง เมืองอุดมสุข” โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านการเรียนรู้ทางมรกดภูมิปัญญา สร้างงานสร้างอาชีพสู่ครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วม ๒๓๐ ปีของชาวเมืองกาฬสินธุ์ #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin