มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Sandbox for Strategic Research Area)#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin