ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมฟังธรรมเทศนา โครงการปฏิบัติธรรมฟังเทศนาเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง co-working space ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟังเทศนา เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี พระอาจารย์อุดล อัคคฺธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง (ธ) อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงธรรมเทศนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดนิทรรศการและกิจกรรมฟังธรรมเทศนา ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในครั้งนี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin