คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออวยพรสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันนี้ 3 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออวยพรสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหาร พร้อมพูดคุยในเรื่องความก้าวหน้าทางด้านการจัดการศึกษาและการร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกันในทุกมิติอีกด้วย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin