ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันนี้ 28 ธันวาคม 2566 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีจากนั้นนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มีพระนามเดิมว่า สิน เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ต่อมาพ.ศ. 2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นและได้ปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา อีกเจ็ดเดือนถัดมา พระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรี และรวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกต่างๆปกครองให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ หลังสงครามทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ อีกทั้งยังส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และยังทรงได้รับสมัญญานาม “มหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรี

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin