Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ อาคารกิจการนักศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสานสัมพันธ์สร้างความผูกพันด้านกีฬาและนันทนาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์สร้างความผูกของบุคลากรของ 9 ส่วนราการ ในการเล่่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ แชร์บอล การละเล่นหรรษา ตีกอล์ฟผู้ดี ฟุตบอล ประเภททีมชาย (ยิงเข้าประตูเล็ก) กินวิบาก ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ (แฟนซี) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รูปภาพกิจกรรม ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้https://drive.google.com/…/1U4STk6…#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin