มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมพูดคุยเพื่อขยายกรอบความร่วมมือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเว้

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมพูดคุยเพื่อขยายกรอบความร่วมมือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเว้ (University of Economics, Hue University) ประเทศเวียดนาม ที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเว้เข้าร่วม ผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้มีการพูดคุยสาระสำคัญคือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลาการในเชิงการศึกษาดูงานและมีการเรียนรู้บางรายวิชาร่วมกันโดยแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามช่วงระยะเลาที่กำหนด รวมถึงการทำวิจัยในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนาด้านวิชาการของทั้งสองสถาบัน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin