Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับมอบทุนจาก นายเฉลิมชัย จงสมชัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นจำนวน 25,136 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin