Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 รอบที่2 ทั้ง 2 พื้นที่ พื้นที่ในเมือง วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ท พื้นที่นามน วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ชั้น 1 ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สามารถรับบัตรได้ สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)2. โทรศัพท์มือถือ (มีอินเตอร์เน็ตส่วนตัว)3. ดาวน์โหลดแอพ เป๋าตังค์ (Paotang)4. ดาวน์โหลดแอพ กรุงไทยเน็ค (Krungthai Next) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ได้ค่ะ โทร 086-458-4365>> https://www.facebook.com/REGKSU/#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin