มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงาน “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสุนทรียสถาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดแสดง “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็นรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” จัดขึ้นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่าน โดยวงดนตรีลูกทุ่งเมืองน้ำดำ ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ เพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย เพลงตามรอยพ่อ เพลงผู้ปิดทองหลังพระ เพลงในหลวงของแผ่นดิน นอกจากนี้ คุณพ่อวีรพงษ์ วงศิลป์ นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสมาชิกได้ร่วมแสดงหมอลำศิลปะพื้นบ้านด้วย#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin