บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07:30 น. ณ บริเวณหอประชุมอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลประสงค์และสามเณรจำนวน 99 รูป และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ซึ่งบรรยากาศมีข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กร เอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin