ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บ้านหัวงัว ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมประเพณีทอดกฐินสามัคคี โดยกิจกรรมเริ่มในเวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น ร่วมถวายองค์กฐินสามัคคี ยอดกฐินของมหาวิทยาลัย 130,119 บาท ยอดกฐินสามัคคีรวมทั้งสิ้น 406,999 บาท ในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ ขออาราธนา “คุณพระศรีรัตนตรัย” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว บริวาร ญาติมิตร จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรอย่าได้มาแผ้วพาล ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน…….เทอญ #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin