Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดีเหลังเดิม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อม รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง #สืบสานประเพณีลอยกระทง #ประจำปี2566 #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#สถาบันวิจัยและพัฒนา #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มกส. #KSU #KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin