ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ม.กาฬสินธุ์ หารือร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ในการเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ​ 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าประชุมหารือ กับ นายจักรกฤษณ์ พูนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง คณะผู้บริหาร เพื่อร่วมประชุมหารือการเข้าร่วมมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับและวัดระดับความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดของมาตรฐานในการรับการจ้างงาน และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาฝีมือของตนให้สูงขึ้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin