ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ม.กาฬสินธุ์ หารือร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด ในการเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ​ 2566 รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าประชุมหารือ กับ นางพยอม ศุภอุดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด คณะผู้บริหาร เพื่อร่วมประชุมหารือการเข้าร่วมมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับและวัดระดับความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดของมาตรฐานในการรับการจ้างงาน และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาฝีมือของตนให้สูงขึ้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin