ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ม.กาฬสินธุ์ หารือ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ในการเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ม.กาฬสินธุ์ หารือ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ในการเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าประชุมหารือ กับ นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี คณะผู้บริหาร เพื่อร่วมประชุมหารือการเข้าร่วมมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับและวัดระดับความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดของมาตรฐานในการรับการจ้างงาน และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาฝีมือของตนให้สูงขึ้น#ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#KSU#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin