ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี” วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเลิกทาสในเมืองไทย, ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2433, การทำนุบำรุงประเทศ การศึกษา การไฟฟ้า ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และได้มีการสร้างรถไฟสายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin