Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสุนทรียสถาน พื้นที่ในเมือง เวลา 10.09 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ่อวีรพงษ์ วงศ์ศิลป์ ศิลปินภูไท ร่วมพิธีเจิมตึกใหม่อาคารสุนทรียสถาน ซึ่งในการประกอบพิธีในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเมตตาจาก พระอาจารย์อุดล อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าดงเมือง เมตตาทำพิธีเจิมตึกใหม่สำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ในครั้งนี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin