นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเข้าพบปะหารือการดำเนินงานของสมาคมฯ ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารทั้ง 6 คณะ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธ์ุ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดีฯ และคณะผู้บริหาร ทั้ง 6 คณะ ให้การต้อนรับในการเข้าพบเพื่อพบปะหารือของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดยนายเฉลิมชัย จงสมชัยนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin