Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานคณะหมอลำศิลปินภูไท อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ และบุคลากรมหาวิทยากาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูหมอลำคณะศิลปินภูไท ประจำปี 2565 โดย คุณพ่อวีระพงษ์ วงษ์ศิลป์ ผู้จัดการวงหมอลำคณะศิลปินภูไท ประธานในพิธี จุด ธูปเทียน บูชาองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และพอธียกอ้อยอครูหมอลำคณะศิลปินภูไท ประจำปี 2565

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin