สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการ ” การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยับหมอก อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธื พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ” การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ร่วมงานในการพัฒนาการศึกษา ในครั้งนี้

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin